Verslag uitgeoefende activiteiten Stichting CGN Rotterdam

De activiteiten van CGN Rotterdam vonden in hoofdzaak plaats in het voormalig schoolgebouw “De Zwaluw” aan de Oude Bovendijk 217 te Rotterdam.

Deze activiteiten bestonden in de afgelopen periode voornamelijk uit het houden van bijeenkomsten en bijbelonderricht voor de verschillende doelgroepen, t.w. volwassenen, jeugd, kinderen en gezinsbijeenkomsten voor allen.

Demografie

Het aantal personen dat actief deelnam aan de lokale activiteiten was in 2018 gemiddeld 150 personen. Een belangrijk deel daarvan wordt gevormd door de leeftijdscategorie 12 t/m 35-jarigen.

Weekprogramma

Het weekprogramma bestaat uit een kindersamenkomst en avondsamenkomst of een gezinsbijeenkomst op de zondagen (iedere 2 weken afwisselend) en een jeugdsamenkomst op de zaterdagavond. Daarnaast zijn er, afhankelijk van het seizoen, koor- en/of orkestoefeningen, en verder themabijeenkomsten, seniorensamenzijn, e.d. op doordeweekse dagen en avonden.

Ontwikkeling nieuwe huisvesting

Het gebouw en terrein aan de Oude Bovendijk 217 niet geschikt om nog veel langer te gebruiken vanwege de staat van onderhoud en er is een ernstig ruimtegebrek in het gebouw.
Om die reden is jaren geleden besloten om te verhuizen naar een nieuw te ontwikkelen accommodatie op nummer 212 aan dezelfde weg.
In 2005 en 2013 zijn de gronden en opstallen van deze locatie in eigendom verworven en vindt in overleg met de gemeente Rotterdam planvorming plaats waarbij één van de uitgangspunten is dat het karakter van die plek zal worden behouden en versterkt.

In dat kader heeft er medio 2013 op initiatief van en in samenwerking met de gemeente Rotterdam een “erfbeplantingsdag” plaatsgevonden.

Vooruitlopend op de realisatie van de nieuwe accommodatie is er in de afgelopen periode al op verschillende manieren gebruik gemaakt van de nieuwe locatie en zijn er werkavonden, werkdagen en een werkweek georganiseerd omdat er veel achterstallig (groen)onderhoud was op het terrein.

De activiteiten zullen dus tot de verhuizing op beide locaties plaatsvinden, waarbij de nieuwe locatie in feite alleen geschikt is voor openlucht bijeenkomsten, vanwege de zeer slechte staat van de opstallen.

Stichting CGN Rotterdam valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) waaraan onze stichting ook bijdraagt. Lees over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Juni 2019

Bewaren