Verslag uitgeoefende activiteiten Rotterdam

De activiteiten van CGN Rotterdam vonden in hoofdzaak plaats in het voormalig schoolgebouw “De Zwaluw” aan de Oude Bovendijk 217 te Rotterdam.

Deze activiteiten bestonden in de afgelopen periode in de eerste plaats uit het houden van bijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen, t.w. volwassenen, jeugd, kinderen en gezinsbijeenkomsten voor allen.

Daarnaast werden er allerlei andere activiteiten voor kinderen, jeugd en senioren georganiseerd, zoals creativiteitsclubs, sportavonden, uitstapjes en ontspannen samenzijn gecombineerd met bijbelonderricht.

Omdat de locatie aan de Oude Bovendijk zich niet leent voor sporten of buitenactiviteiten wordt daarvoor uitgeweken naar sportzalen en natuur- en recreatiegebieden in de regio.

In het kader van het internationale SongMission-project vinden er regelmatig koor- en orkestoefeningen plaats in het gebouw “De Zwaluw”.

Verder is er een mediateam dat zich bezighoudt met nieuwsgaring en nieuwscommunicatie door middel van website(s), video-opnamen e.d.

Demografie

Het aantal personen dat actief deelnam aan de verschillende lokale activiteiten bedroeg in 2013 gemiddeld 150 (50% vrouw en 50% man). Een belangrijk deel daarvan wordt gevormd door de leeftijdscategorie 12 t/m 35-jarigen (46%).

Weekprogramma

Het weekprogramma bestaat uit een kindersamenkomst en avondsamenkomst of een gezinsbijeenkomst op de zondagen (iedere 2 weken afwisselend) en een jeugdsamenkomst op de zaterdagavond. Daarnaast zijn er, afhankelijk van het seizoen, koor- en/of orkestoefeningen, en verder themabijeenkomsten, activiteitenclubs, seniorensamenzijn, e.d. op doordeweekse dagen en avonden.

Ontwikkeling nieuwe locatie

Zoals eerder opgemerkt is het gebouw en terrein aan de Oude Bovendijk 217 niet geschikt voor bepaalde activiteiten, zoals sporten en buitenrecreatie, en is er bovendien een ernstig ruimtegebrek in het gebouw.
Om die reden is jaren geleden besloten om te verhuizen naar een nieuw te ontwikkelen accommodatie op nummer 212.
In 2005 en 2013 zijn de gronden en opstallen van deze locatie in eigendom verworven en vindt in overleg met de gemeente Rotterdam planvorming plaats waarbij één van de uitgangspunten is dat het karakter van die plek zal worden behouden en versterkt.

In dat kader heeft er medio 2013 op initiatief van en in samenwerking met de gemeente Rotterdam een “erfbeplantingsdag” plaatsgevonden.

Vooruitlopend op de realisatie van de nieuwe accommodatie is er in de afgelopen periode al op verschillende manieren gebruik gemaakt van de nieuwe locatie en zijn er werkavonden, werkdagen en een werkweek georganiseerd omdat er veel achterstallig (groen)onderhoud was op het terrein.

De activiteiten zullen dus tot de verhuizing op beide locaties plaatsvinden, waarbij de nieuwe locatie in feite alleen geschikt is voor buitenactiviteiten, vanwege de zeer slechte staat van de opstallen.

Lees meer over de landelijke activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland in het activiteitenverslag van CGN.

December 2013

Bewaren