Doelstelling CGN

  1. De stichting heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God, meer specifiek volgens de interpretatie van de Noor J.O. Smith zoals deze onder meer naar voren komt in “De Nagelaten brieven van J.O. Smith”, oorspronkelijk uitgegeven als “J.O. Smiths Etterlatte brev” en de “Artikelen van J.O. Smith”, oorspronkelijk uitgegeven in “Skjulte Skatter” en belichaamd in Den Kristelige Menighet (de Christelijke Gemeente.).
  2. De stichting heeft als doel de instandhouding en ondersteuning van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland. Zij zal daartoe, in de ruimste zin, alle belangen op materieel en immaterieel gebied behartigen, voor zover een specifiek onderdeel niet wordt behartigt door een andere bij de Stichting DKM Nederland aangesloten stichting.