Doelstelling CGN

Stichting Christelijke Gemeente Nederland heeft als doel:

a) het op basis van voormelde grondslag organiseren of anderszins bevorderen van conferenties, bijeenkomsten en andere activiteiten;
b) het in de ruimste zin behartigen van de belangen van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland op vermogensrechtelijk, financieel, administratief, organisatorisch en dienstverlenend gebied, dit alles voorzover specifieke onderdelen van deze belangenbehartiging niet zijn toevertrouwd aan andere stichtingen, alsmede het juridisch vertegenwoordigen van deze geloofsgemeenschap.