Bestuursinformatie CGN

Namen van bestuurders met eventuele functies:

  • D.E. Nooitgedagt (voorzitter)
  • G. Lems (secretaris)
  • A. Neinders (penningmeester)
  • G. Bruins (bestuurslid)
  • A.M. Jonker-Flietstra (bestuurslid)