Verslag uitgeoefende activiteiten Jelsum

In 2015 is het merendeel van de deelnemers van CGN Jelsum verhuisd en bezoekt elders de bijeenkomsten van CGN. De stichting blijft bestaan zolang het onroerend goed nog in haar bezit is.