Verslag uitgeoefende activiteiten De Wijk 2019

De gemeente CGN De Wijk is per april 2019 opgegaan in gemeente CGN Flevoland. Dat betekent dat er in het pand in De Wijk vanaf die datum nagenoeg geen bijeenkomsten zijn geweest. Inmiddels staat het pand in De Wijk te koop.

Stichting CGN De Wijk valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) waaraan onze stichting ook bijdraagt. Lees over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Juni 2020

Bewaren