Verslag uitgeoefende activiteiten De Wijk 2018

Op onze landelijk gelegen locatie aan de Commissieweg 25A te De Wijk worden wekelijks meerdere soorten bijeenkomsten gehouden. Allereerst zijn er samenkomsten waar we elkaar opbouwen met wat we uit Gods woord geleerd hebben. Verder zijn er specifieke samenkomsten voor de jeugd, die meer betrekking hebben op wat er zoal speelt in het leven van jonge mensen, zodat zij op een natuurlijke wijze aan hun geestelijke opbouw kunnen werken.

Daarnaast zijn er kindersamenkomsten, waar aandacht wordt besteed aan kinderen van 4 tot 13 jaar en waar onderricht wordt gegeven vanuit de Bijbel met aansprekende en praktische verhalen en gebeurtenissen die het onderricht ondersteunen. Wij hebben gelijktijdig bijeenkomsten voor kinderen van 4 tot 8 jaar en van 8 tot 13 jaar.

Onze gemeente bestaat uit circa 100 personen waarvan een groot deel kinderen en jongeren, ongeveer 2/3e deel. Er zijn regelmatig momenten dat we als voltallige gemeente samenkomen, met opbouw, gemeenschap en activiteiten voor jong en oud. Jaarlijks is ons kerstfeest een hoogtepunt, waar ieder met zijn of haar talent bijdraagt aan een inhoudsrijke dag.

Stichting CGN De Wijk valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) waaraan onze stichting ook bijdraagt. Lees over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Oktober 2019

Bewaren