Verslag uitgeoefende activiteiten De Wijk

Op onze landelijk gelegen locatie aan de Commissieweg 25A te De Wijk worden wekelijks meerdere soorten bijeenkomsten gehouden. Allereerst zijn er samenkomsten waar we elkaar opbouwen met wat we uit Gods woord geleerd hebben. Verder zijn er specifieke samenkomsten voor de jeugd, die meer betrekking hebben op wat er zoal speelt in het leven van jonge mensen. Dit gaat zowel om geestelijke opbouw als natuurlijke activiteiten.

Daarnaast zijn er kindersamenkomsten, waar aandacht wordt besteed aan kinderen van 4 tot 13 jaar en onderricht wordt gegeven vanuit de bijbel met aansprekende en praktische verhalen en gebeurtenissen die het onderricht ondersteunen. Wij hebben gelijktijdig een bijeenkomst voor kinderen van 4 tot 8 jaar en van 8 tot 13 jaar.

Ook zijn er clubactiviteiten voor jongens en meisjes, tezamen zijn er vier clubs. Centraal op clubavonden staat het samen optrekken. Er worden uiteenlopende activiteiten gedaan, van knutselen, houtbewerken en andere eenvoudiger praktischer bezigheden, tot zwem- en sportplezier elders.

Onze gemeente bestaat uit circa 100 personen waarvan een groot deel kinderen en jeugd, ongeveer 2/3e deel. Er zijn regelmatig momenten dat we als voltallige gemeente samenkomen, met opbouw, gemeenschap en activiteiten voor jong en oud. Jaarlijks is ons kerstfeest een hoogtepunt, waar ieder met zijn of haar talent bijdraagt aan een samenbindende dag.

Lees meer over de landelijke activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland in het activiteitenverslag van CGN.

December 2013

Bewaren