Activiteitenverslag CGN Almelo 2018

Activiteitenprofiel CGN Almelo

Doorgaans zijn er wekelijks kinder-, jeugd- en algemene bijeenkomsten. Maandelijks zijn er medioren- en seniorenbijeenkomsten. Daarnaast is gelegenheid geboden uitzendingen van BrunstadTV bij te wonen en is er een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. Vanwege ruimtegebruik wordt het kerstfeest in een elders gehuurde ruimte gevierd.

Locaties

CGN Almelo heeft twee locaties in gebruik te weten: ‘De Bavinckel’ en zaal ‘Ambthuys’.

‘De Bavinckel’

Eind 2010 heeft het bestuur een nieuwe locatie aan de Almeloseweg in Almelo aangekocht.

Deze locatie is ca. 8,5 hectare groot en bestaat grotendeels uit grasland, waarvan een derde deel aanplant.

In de raadsvergadering van 4 december 2012 heeft de raad de ruimtelijke uitgangspunten voor het plan De Bavinkcel goedgekeurd.

In de raadsvergadering van 24 mei 2016 heeft de raad het bestemmingsplan ‘De Bavinckel’ goedgekeurd.

De bedoeling is dat alle activiteiten van CGN Almelo in de nabije toekomst zijn geconcentreerd op deze locatie. CGN Almelo heeft met de gemeente Almelo een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld, dat recht doet aan de behoefte van de christelijke gemeente in Almelo en omgeving.

‘Zaal Ambtshuys’

De zaal waar CGN Almelo de laatste halve eeuw samenkomt, bevindt zich nabij het centrum van Almelo in een woonwijk. In dit gebouw zijn kinder-, jeugd-, medioren-, senioren- en algemene bijeenkomsten gehouden.

Groep

Stichting CGN Almelo valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Lees ook over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Oktober 2019

Bewaren