Locaties CGN Almelo

CGN Almelo heeft twee locaties in gebruik te weten: ‘De Bavinckel’ en zaal ‘Ambthuys’.

‘De Bavinckel’

Eind 2010 heeft het bestuur een nieuwe locatie aan de Almeloseweg in Almelo aangekocht.

Deze locatie is ca. 8,5 hectare groot en bestaat grotendeels uit grasland, waarvan een derde deel aanplant.

In de raadsvergadering van 4 december 2012 heeft de raad de ruimtelijke uitgangspunten voor het plan De Bavinkcel goedgekeurd.

In de raadsvergadering van 24 mei 2016 heeft de raad het bestemmingsplan ‘De Bavinckel’ goedgekeurd.

De bedoeling is dat alle activiteiten van CGN Almelo in de naaste toekomst zijn geconcentreerd op deze locatie. CGN Almelo heeft met de gemeente Almelo een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld, dat recht doet aan de behoefte van de christelijke gemeente in Almelo.

‘Zaal Ambtshuys’

De zaal waar de christelijke gemeenschap de laatste 45 jaar samenkomst, bevindt zich nabij het centrum van Almelo in een woonwijk. In dit gebouw worden kinder-, jeugd-, medioren-, senioren- en algemene bijeenkomsten gehouden.

Activiteitenprofiel CGN Almelo

Doorgaans zijn er wekelijks kinder-, jeugd- en algemene bijeenkomsten. Maandelijks zijn er medioren- en seniorenbijeenkomsten. Daarnaast wordt er gelegenheid geboden uitzendingen van BrunstadTV bij te wonen en is er een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. Vanwege ruimtegebruik wordt het kerstfeest in een elders gehuurde ruimte gevierd.

Lees meer over de landelijke activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland in het activiteitenverslag van CGN.

December 2017

Bewaren