ANBI-informatie

Samenstelling groep

De volgende stichtingen vormen ten aanzien van de registratie als algemeen nut beogende instelling een groep, waarvoor één gezamenlijke beschikking als ANBI-instelling is ontvangen:

Naam Vestigingsplaats ANBI register Vestigingsplaats KvK Nr. KvK
St. Christelijke Gemeente Nederland Vriezenveen Zoetermeer 08120217
St. CGN Almelo Almelo Almelo 41028087
St. CGN De Wijk Emmen De Wijk 41017881
St. CGN Groningen Wildervank Stadskanaal 41009971
St. CGN Flevoland Kampen Kampen 41024532
St. CGN Rotterdam Rotterdam Rotterdam 41127541
St. CGN Schermer Zuidschermer Zuidschermer 41223099
St. CGN Terwolde Terwolde Voorst 41038492
St. CGN Usselo Enschede Enschede 41027732
St. CGN Utrecht Houten Houten 41179537
St. Christengemeenschap Middelburg Middelburg 41114193

Deze stichtingen zijn opgericht om op landelijk of regionaal niveau financiële en materiële zaken te beheren voor de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Statutaire doelstelling CGN

De stichtingen hebben als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God.

De stichtingen hebben als doel:

a)     het op basis van de hiervoor genoemde grondslag organiseren of anderszins bevorderen van conferenties, bijeenkomsten en andere activiteiten;
b)     het in de ruimste zin behartigen van de belangen van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland op vermogensrechtelijk, financieel, administratief, organisatorisch en dienstverlenend gebied, dit alles voorzover specifieke onderdelen van deze belangenbehartiging niet zijn toevertrouwd aan andere stichtingen, alsmede het juridisch vertegenwoordigen van deze geloofsgemeenschap.
De ANBI-informatie per CGN stichting, inclusief het jaarverslag 2012, vindt u via het menu aan de linkerzijde bovenzijde van deze pagina.