Bij wijze van uitzondering

Bij wijze van uitzondering gaat Jan-Hein Staal op zijn eigen website Spreuken en Wijsheden in op twee beschuldigingen die door Joep Dohmen van NRC Handelsblad aan hem persoonlijk zijn gericht. Ook bij wijze van uitzondering nemen wij een bijdrage van de privé blog van Jan-Hein Staal over op deze website.

Uitzonderingen bevestigen de regel

Over dit gezegde kun je uiteraard interessante dingen noemen, maar ik wil dit gezegde deze keer letterlijk toepassen. Bij wijze van uitzondering ga ik nu niet op het gezegde in, maar maak een uitzondering door in deze bijdrage bij wijze van uitzondering het gezegde toe te passen.  

Waarom maak ik deze uitzondering? Omdat ik door onderzoekjournalist Joep Dohmen in NRC Handelsblad persoonlijk word beschuldigd, ga ik hier op mijn eigen website bij wijze van uitzondering op twee van die beschuldigingen in.

De journalist Joep Dohmen schreef kortgeleden een serie artikelen over Christelijke Gemeente Nederland (CGN), de geloofsgemeenschap waar ik deel van uitmaak. Hij baseert zich mede op documenten en e-mails die afkomstig zijn van JvdL die verdachte is van grootschalige fraude en die tot dezelfde geloofsgemeenschap heeft behoord.

BTW fraude luidt een kop. “Uit het onderzoek van NRC blijkt…” en dan volgt een spannend verhaal over btw-fraude. Een christelijke leider die fraudeert met btw… “mooier” kan het natuurlijk niet in een krant.

JvdL was betaald consulent als deskundige vooral op het gebied van belastingzaken. In die hoedanigheid heeft hij zich doelbewust schuldig gemaakt aan zaken als het achterhouden van informatie en aan het geven van misleidende adviezen.

Jan-Hein Staal krijgt van JvdL het advies om met 0% btw te factureren aan het bedrijf op Cyprus waar JvdL zelf bestuurder is. Deze 0% btw geeft Staal uiteraard geen enkel voordeel, want bij gewoon berekenen en afdragen van de btw zou Staal immers exact hetzelfde bedrag netto ontvangen als nu met 0% btw.
Uit “onderzoek van Jan-Hein Staal” blijkt dat JvdL aan hetzelfde bedrijf factureert als waar de zogenaamde “btw-fraude” over gaat.  Op 1 januari 2016 factureert JvdL alvast maar voor het hele jaar 2016 terwijl hij dan al weet dat hij op 29 januari 2016 afscheid zal nemen van zijn dubbelleven en al zijn taken zal neerleggen. “Betaling binnen 14 dagen” op deze factuur zetten is dan ook geen overbodige luxe! Op zijn eigen factuur weet deze deskundige uiteraard precies hoe het moet: daar wordt keurig 21% btw berekend over het factuurbedrag, zodat die 21% btw in Nederland conform de regels kan worden afgedragen. Ik zal u er maar niet naar laten raden waarom JvdL mij een misleidend advies gaf, terwijl hij de regels exact kende en zich zelf “keurig aan die regels hield”. Gedurende meerdere jaren zag JvdL elke maand dat ik een factuur stuurde met 0% btw en met een fout btw-nummer dat hij mij had gegeven. Ik kan niet anders concluderen dan dat hij mij er willens en wetens in heeft laten lopen. Gelukkig hebben mijn accountant en mijn bedrijf een dermate goede naam bij de Belastingdienst, dat dit verder zonder enige boete kon worden afgehandeld.
Maar OK, voor het NRC-verhaal is het natuurlijk prachtig om te schrijven over een “kerkelijk leider die fraudeert met btw”.

Fraude ANBI-wetgeving – NRC Handelsblad schrijft verder: “De broeders weten ook dat het bestuurswerk voor ANBI-stichtingen onbetaald behoort te zijn”. De doorsnee lezer zal weinig weten van de exacte regels voor ANBI-stichtingen en hun bestuurders. Maar als volgend “bewijs” hoe scheef het allemaal wel zit bij die geloofsgemeenschap doet deze passage het prima. Dus belangrijk om Nederland te laten weten dat Staal nota bene € 1.000 in de maand vanuit zijn bedrijf factureerde voor consultancy en ondersteunende diensten, inclusief reiskosten. En journalist Joep Dohmen heeft blijkbaar de stellige overtuiging dat dit niet is toegestaan. Gelukkig hebben wij deze zaak met een echte fiscalist afgestemd. En ik ben zo vrij meer waarde te hechten aan de mening van een echte fiscalist dan aan de mening van een journalist. Maar wat de doorsnee Nederlander er aan heeft om dit te lezen? Het zal vast een functie hebben gehad in het krijgen van de juiste mix voor een smakelijke modderbrij, met zinsneden als: “Het woord ‘Belastingdienst’ komt niet voor in de vocabulaire van kerkleider Jan-Hein Staal”, “ANBI-regels overtreden met een factuur van € 1.000 in de maand”, “btw-fraude” enz.

“Uitzonderingen bevestigen de regel.” Dat betreft zowel de inhoud als de lengte van dit artikel. Ik zal niet te vaak een uitzondering maken en blijf met plezier schrijven over spreekwoorden en gezegden. Wie weet gaat een volgend artikel over: van een mug een olifant maken, storm in een glas water, of misschien wel: waar rook is, is vuur.