Vrijwilligerswerk: niet weg te denken in Nederland

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) haalde in december het nieuws met haar jaarlijkse onderzoek naar vrijwilligerswerk in Nederland. Heel mooi om die cijfers te zien. Vraag is of we ons zonder die cijfers wel gerealiseerd hadden op welke grote schaal vrijwilligers in Nederland hun bijdrage leveren.

Ruim de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder doet aan vrijwilligerswerk. En dat doen ze gemiddeld ongeveer 4 uur per week (ongeveer 17 uur in de maand). Eén op de 6 Nederlanders besteedt zelf meer dan 8 uur per week (ongeveer 35 uur per maand) aan vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk gebeurt op talloze terreinen: van sportverenigingen tot inzet op scholen, van geloofsgemeenschappen tot muziekkorpsen. Het CBS neemt in deze cijfers nog niet eens de zogenoemde mantelzorg mee.

Want naast vrijwilligerswerk verlenen nog eens ongeveer 2,5 miljoen volwassen Nederlanders meer dan 8 uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Als christelijke geloofsgemeenschap zijn we heel dankbaar dat er ook groot enthousiasme is om binnen CGN op allerlei gebieden vrijwilligerswerk te verrichten. Activiteiten voor kinderen, jeugd en ouderen. Van bijbelonderricht tot het organiseren van sportactiviteiten, van muziek- en zanginstructie tot meewerken aan het onderhoud van onze gebouwen en terreinen. En van de financiële administratie tot de taken van voorgangers.

Vrijwilligerswerk en fondswerving

Het scheelt wel dat er bij CGN heel veel door vrijwilligers gebeurt, maar een eigen gebouw en al die activiteiten kosten uiteraard wel geld. Tot ongeveer een jaar of 10 geleden kwam dat geld hoofdzakelijk binnen door vrijwillige giften. En bij de bouw of verbouw van een gemeenteplek pakte wie maar kon dan van alles aan. Een boekhouder met een hamer, een verpleegster met een kwast, een AOW’er die meehielp elektriciteit aan te leggen, een leraar die in de keuken meehielp bij de catering. Dat waren op zich hele leuke tijden, ook al werd er niet altijd even effectief gewerkt.

Daarom hebben we samen ook nagedacht over andere manieren om ons samen in te zetten voor een beter resultaat. We hebben toen gezien dat het voor een aantal werkzaamheden efficiënter is om vakmensen in te huren, bijvoorbeeld als er echt gebouwd wordt aan eigen gebouwen. En dan met die boekhouder en verpleegster en leraar en al die anderen ook betaald werk te zoeken dat je samen kunt doen om de gezamenlijke doelstellingen mogelijk te maken. We komen hier later uitgebreider op terug.

 

 

Bewaren