Kerstfeest: feest van het Licht

In deze kersttijd van gezelligheid, samenzijn en sfeervolle lichtjes in de donkere dagen van december, vieren we als christenen het Licht dat in de wereld is gekomen, meer dan 2000 jaar geleden.

Jezus Christus, de Zoon van God, werd als mens geboren in Bethlehem. Voor Hem was er geen plaats in de herberg en zijn wieg was een voederbak, maar zijn leven bracht een ommekeer in de wereldgeschiedenis. Zijn komst is een baken van hoop voor iedereen die moe is van een leven in zonde, en verlangt naar een leven in harmonie met God. We denken met dankbaarheid aan onze Verlosser en aan zijn leven dat straalt als een licht voor de mensen. Lees hierover meer in dit artikel: Ik verkondig u grote blijdschap!

Wij wensen u mooie kerstdagen en een gezegend 2019!